Our Blog

Vindkraft i kallt klimat | Ett besök till parkerna Munkflohögen och Åskälen i Jämtland

Written by Kajsa Karlsson
14/04/20 - 17:40

I februari hade jag och min kollega Sigrid nöjet att få åka till Vintervind, en mässa som fokuserar på vindkraft i kallt klimat, och det var himla roligt att det var i Åre bland berg och snö. Vi började med en studieresa ut till parkerna Munkflohögen och Åskälen med Vasa Vind, där vi blev bjudna på god mat i deras nya kontor som visade en väldigt fin vy ut mot Vindkraftverken.

 

Under vår vistelse på Munkflohögen så fick vi veta att de använder sig av Vestas turbiner av modellen V110. Parken består av 23 sådana turbiner och dessa har en turbineffekt på 2,05 / 2,10 och 2,15 MW, tillsammans har de en installerad kapacitet på 48,75 MW. (vasavind.se/munkflohogen). På den andra siten, Åskälen, så har de 80 Vestas turbiner fast av modellen V136, som har en effekt på 3,6 MW. Tillsammans har de en installerad kapacitet på 288 MW. (Vasavind.se/askalen)

 

Den andra delen av studieresan innebar att vi fick åka ut på site bland alla turbinerna, ta kort och även gå in i ett torn. Då jag själv jobbar med rekrytering för drift, service och underhåll, samt har rekryterat in flera tekniker till branschen, så var det roligt att få gå in i tornet och kolla för att få en mer bild av hur deras vardag ser ut. I och med att dessa parker ligger i Norra Sverige, där det ofta är snö och minusgrader under vinterhalvåret, tänkte jag ge lite insikt i hur is kan ställa till det för vindkraftsproduktionen, och hur detta hanteras från ett service- och underhållsperspektiv.

 

En av de vanligaste orsakerna av att is bildas på turbinerna är snö, frysande regn eller duggregn. Detta förekommer mellan graderna 0 och -20, och detta kan sedan leda till problemet att is faller från turbinerna eller att isen blir slängd en bit från turbinerna (IEA, Wind 2017). Isen som bildas på turbinerna uppstår på olika sätt beroende på meteorologiska förhållanden, och huruvida turbinerna är igång eller inte. När man kollar på isningen på turbinerna, så har man fastställt tre typer av is; frost, rim och blötsnö. Dessa bildas beroende på vilka meteorologiska förhållanden som är aktuella vid tillfället (Rindeskär, 2010).

 

Frost is bildas när regn faller på ytan av turbinen och det är under fryspunkten, så när regnet når turbinerna så fryser det till is direkt, och denna typ är transparent, hård och fästs till ytan bra (Lacroix et al, 2000). När det kommer till Rim-is så bildas det genom att ytan är utsatt för kalla molndroppar under fryspunkten. Under de lägre temperaturerna så bildas det högre densitet på rim-is, och tillväxten beror på vindhastigheten, droppstorleken och temperaturen i luften. Rim-is byggs ofta upp sakta mellan bladen, men det mesta bildas på framkanten på en fungerande turbin. (Rindeskär, 2010). Den tredje typen av is är blötsnö, vilket innebär att när snö med högt vatteninnehåll faller under temperaturer som är precis över fryspunkten, och temperaturen sjunker till under fryspunkten efter snön landat så fryser snön till klar is.

 

Då det bildas is på turbinerna eller på rotorbladen, så kan turbinerna tvingas ha långa driftstopp, då det bildas mycket is på bladen så vill man inte ha igång vindkraftverken då det är farligt när stora isblock kan släppa eller kastas iväg vilket är en stor fara för teknikerna. Detta gör att vindkraftverken i Norra Sverige kan tappa flera procent i sin årliga produktion.

 

Hur påverkar då detta det dagliga arbetet med service och underhåll av turbinerna? Iskastning är ett vanligt problem för turbinerna i kalla klimat, det innebär att det finns is på turbinerna och när bladen snurrar och är i drift så kan is kastas eller ramla från turbinerna. Just när det kommer till iskastning är det mer servicetekniker som är utsatta för det då andra personer inte brukar vara i nära vindkraftverk då de ligger lite avsides. Men vid extrema fall så har is blivit utslungat längre än höjden på ett vindkraftverk vilken har resultera med att isen har hamnat på de allmänna vägarna (Vindlov, 2012). Oftast i Europa så är vindkraftssäkerhetslängd för inkastning mellan en till två kilometer, samt dessutom finns det policyer för minimala avstånd till bostäder på grund av buller och iskastning (Krenn, et al., 2014).

 

Ifall det bildas is på turbinerna kan det skada produktionen samt driften av turbinerna, då man måste stänga av dem på grund av säkerhetsrisker då isen kan kastas eller ramla från turbinerna. Men i dagens vindkraftverk har företag som Vestas, Enercon och Nordex bladuppvärmningssystem som värmer upp bladen då det är kallt ute. Då dessa har ett detekteringssystem som indikerar ifall det är klimatförhållanden där isbildning kan förekomma så värms bladen upp och smälter bort isen. Detta sker under driften av vindkraften i kalla klimat för att inte minska produktionen med så mycket som det skulle göra när de är avstängda. Ifall klimaten är så extrema och isen fortfarande bildas även fast bladen värms upp så stoppas turbinerna.

 

Att jobba inom service och underhåll av vindkraft innebär särskilda utmaningar när det gäller arbetssäkerhet. När man ska ut och utföra service på vindkraftverken bör man undvika det om det är extremt kalla temperaturer eller stormvindar just av anledningen att människors förmåga att fokusera på säkerhet och problemlösning minskar i tuffare klimat. En viktig förutsättning för teknikers jobb är ordentliga kläder för alla klimat, träning inom hälsa/säkerhet, samt skydd och utrustning. Andra problem som tekniker kan stöta på i kalla klimat är tillgången till vägar, då ibland det kan vara svårt att ta sig fram till vindkraftparker efter det varit tung nederbörd av snö, så gäller det att de får ordentligt utrustade servicebilar som är har rätt utrustning ifall man fastnar i snön. Det är också väldigt viktigt för teknikerna under dessa klimatförhållanden att använda hjälm då det finns risk för att is ramlar från turbinerna eller att is slängs från turbinerna.

 

Jag vill avsluta denna artikel med att säga stort tack till Vasa Vind som anordnade detta studiebesök och gav oss ett varmt välkomnande på deras nya servicestation där det bjöds på god mat, intressanta presentationer och en fin tur runt om Munkflohögen och Åskälen där vi fick titta på turbinerna i snötäckt landskap. Det var en bra start på Winter Wind 2020.

 

Om du är intresserad av att arbeta i branschen, så finns det flera olika möjligheter att jobba inom vind, här är några av tjänsterna jag rekryterar för:

 

·        Teknisk Support – Malmö

·        Vindkraftstekniker med kunskaper inom el - Norra Skåne

·        Quality Controller Installation Works - Piteå (Swedish language skills not required)

·        Områdesansvarig/Drift Förvaltare inom Vindkraft - Piteå

·        Lokal Quality Inspector Installation Works (Kontrakt) - Piteå

·        Vindkraftstekniker med kunskap inom el - Piteå (50%)

·        Vindkraftstekniker med kunskap inom el - Pajala

·        3 Installationsmontörer med kunskaper inom montering - Motala

·        Vindkraftstekniker med kunskaper inom el - Sundsvall

·        Vindkraftstekniker med kunskaper inom el – Halland

 

Om du vill höra mer om någon av rollerna jag har ute så kan ni kontakta mig på 040-668 80 66 samt skicka över ditt CV till min mejl; kajsa.karlsson@cathcartenergy.com. Jag ser fram emot att talas vid med dig och även till nästa Winter Wind då jag tror det kommer vara lika intressant med ny teknologi samt med nya ansikten i denna ständigt växande bransch.

 

Kajsa Karlsson

Rekryteringskonsult

Cathcart Associates Energy Ltd.