Latest Jobs

back to search

Projektutvecklare för landbaserad vindkraft - Göteborg
Göteborg, Sverige
Salary: Contact Us
Ref:
EN/12704

Cathcart Energy söker för närvarande efter en Projektutvecklare för utveckling av landbaserad vindkraft, för att arbeta med projektering och tillståndsprövning för vindkraft, med placering i Göteborg.

Detta är en chans att arbeta med en ledande vindkraftsutvecklare i Skandinavien, som är under kraftig tillväxt och har en gedigen pipeline av nya projekt i sin portfolio. Företaget har även planer att på sikt arbeta med solenergi och energilagring, och där finns goda utvecklingsmöjligheter internt. Företaget karaktäriseras av en entreprenöriell och prestigelös struktur, med korta beslutsvägar och mycket egenansvar.

Vi söker för denna roll någon som har arbetat med projektutveckling sedan tidigare, gärna inom energibranschen, men en bakgrund inom tillståndsprocesser för avfallshantering och elledningar kan även vara applicerbar för denna tjänst. Tidigare erfarenhet från vindkraftsbranschen ses som en fördel.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära arbete med tillståndsprocesser från start till avslut. Detta innefattar utredning av miljöfrågor, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), projektkalkylering, samråd och kontakt med både markägare, länsstyrelse och andra intressenter. Därav bör du ha god kännedom inom miljörätt och den svenska miljöbalken.

Kandidater bör ha en utbildningsbakgrund inom energiteknik, miljö eller naturvetenskap på universitetsnivå. Om du har en juridisk examen inom miljörätt ses detta som meriterande.

Som projektutvecklare arbetar du kontinuerligt med flera projekt samtidigt, och du behöver ha god planering- och pådrivningsförmåga. I och med att du arbetar mycket med människor är det en stor fördel om du trivs med att nätverka och knyta nya kontakter.

Detta är en heltidstjänst på 40 timmar i veckan, med placering på kundens kontor i Göteborg. För rätt kandidat erbjuds en generös lön och bra förmåner, samt möjlighet att utvecklas inom organisationen.

Kandidater måste ha goda kunskaper i Svenska och Engelska, både muntligt och skriftligt.

Om du vill veta mer om denna roll, vänligen kontakta Sigrid Carstairs på +46 40 668 80 66 och ansök med ditt senaste CV och en kort presentation om dig själv till sigrid.carstairs@cathcartenergy.com

Skills:
Projektutveckling, MKB, Tillstånd, Samråd, Miljörätt, Vindkraft

Apply Now

Ref: EN/12704
Call now .. 0131 510 9100
hello@cathcartassociates.com