Latest Jobs

back to search

Wind Energy Project Developer
Netherlands Nederland South Holland Zuid Holland Utrecht The Hague Den Haag
Salary: Contact Us
Ref:
EN/12488

Wilt u op de voorgrond treden van de uitbreiding in duurzame energie over de wereld?

Zou een rol binnen een ambitieus, geweten en groeiend bedrijf passen bij uw eigen gedreven profiel?

De verantwoordelijkheden van de rol:

 • Bijdragen aan projecten voor hernieuwbare energie (wind, zon en waterkracht) - wereldwijd
 • Contact onderhouden met engineers, belanghebbenden en aannemers
 • Het controleren van alle benodigde vergunningen, licenties en projectpapieren zijn voltooid voor tijdgevoelige aanbestedingen
 • Contractonderhandeling voor land, PPA's, coördinatie door de overheidsdienst
 • Kritische analyse van haalbaarheidsstudies
 • Financiële modellering voor haalbaarheidsstudies

U zult regelmatig rapporteren aan de directie over de projecten. Er wordt van u verwacht dat u de projecten met klanten,

regeringsvertegenwoordigers en analisten bespreekt.

U bent een team player, die graag samenwerkt binnen een groep van uw collega's om resultaten te behalen

 

Onderwijseisen:

 

    WO in business, economie, wetenschappen met ervaring in consultancy

    of

    HBO met 5/10 jaar ervaring in duurzame ontwikkeling

 

Werkend kennis van:

 

    Juridische / contractuele discussies

    Oog voor detail

    Organisatorische vaardigheden

    Project levenscyclus

Spaans, Duitse of Portugees een pre

 

 

Renumeratie is zeer competitief en verhandelbaar afhankelijk van ervaring

Neem contact op met Roelof +31 1 08 08 349 - Roelof.Crane@CathcartEnergy.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Would you like to be at the forefront of the renewable energy expansion in the Netherlands and the rest of the world?

Would a role with an ambitious, consciences and growing company suit your own driven profile?

The responsibilities of the role include:

 • Contributing to Renewable Energy Projects (Wind, Solar and Hydro) - Worldwide
 • Liaising with engineers, stakeholders and contractors
 • Checking all necessary permits, licenses and project paperwork is completed for time sensitive tenders
 • Contract negotiation for land, PPAs, governmental department coordination
 • Critical analysis of feasibility studies
 • Financial modelling for feasibility studies

You will regularly report into the senior management on the projects.

You are expected to discuss the projects with clients, governmental representatives and analysts.

You’re a team player, who enjoys working closely within a group of your peers to achieve results

Educational Requirements:

 • Msc’s in business, economics, sciences

       or

 • BA’s with 5/10 years’ experience in Renewable development

Good working knowledge of:

 • Legal/Contractual discussions
 • Eye for detail
 • Organisational skills
 • Project lifecycles
 • Dutch (Written/Speech)

Renumeration is very competitive and Negotiable dependent on experience

Contact:  Roelof +31 1 08 08 349 - Roelof.Crane@CathcartEnergy.com

Skills:
Wind Project Tender Experience, yield calculations, Wind Energie Ervaring

Apply Now

Ref: EN/12488
Call now .. 0131 510 9100
hello@cathcartassociates.com