Projektledare MKB & Tillstånd | Landbaserad Vindkraft

Latest Jobs

back to search

Projektledare MKB & Tillstånd | Landbaserad Vindkraft
Falkenberg, Hallands län
Salary: Contact Us
Ref:
5234

Cathcart Energy söker för närvarande efter en erfaren Projektledare för landbaserad vindkraft, för att arbeta med markägarkontakter, projektering och tillståndsprövning av landbaserad vindkraft, med placering i Falkenberg.  

Detta är en möjlighet att vara med och bygga upp bolagets svenska, och på sikt Skandinaviska verksamhet inom landbaserad vindkraft. Du kommer att ingå i ett bolag som besitter mycket kompetens internt, som är en del av en internationell organisation med verksamhet på global skala. Bolaget har redan en gedigen portfolio av projekt i drift, samt en bra pipeline.

Vi söker för denna roll någon som har arbetat med projektutveckling sedan tidigare, gärna inom energibranschen, men en bakgrund inom tillståndsprocesser för avfallshantering och elledningar kan även vara applicerbar för denna tjänst. Tidigare erfarenhet från vindkraftsbranschen ses som en merit.  

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära arbete med tillståndsprocesser från start till avslut. Detta innefattar utredning av miljöfrågor, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), projektkalkylering, samråd och kontakt med både markägare, länsstyrelse och andra intressenter. Därav bör du ha god kännedom inom miljörätt och den svenska miljöbalken. Du kommer även arbeta med markägare gällande avtal och tillstånd.


Kandidater bör ha en utbildningsbakgrund inom energiteknik, miljö eller naturvetenskap på universitetsnivå. Om du har en juridisk examen inom miljörätt ses detta som meriterande.

Som projektutvecklare arbetar du kontinuerligt med flera projekt samtidigt, och du behöver ha god planering- och pådrivningsförmåga. I och med att du arbetar mycket med människor är det en stor fördel om du trivs med att nätverka och knyta nya kontakter.

Detta är en heltidstjänst med placering på kundens kontor i Falkenberg, och där ingår en del resor i tjänsten (mellan 30-50 dagar per år).

Kandidater måste ha goda kunskaper i Svenska och Engelska, både muntligt och skriftligt.

Om du vill veta mer om denna roll, vänligen kontakta Sigrid Carstairs på 040 - 668 80 66 och ansök med ditt senaste CV och en kort presentation om dig själv till sigrid.carstairs@cathcartenergy.com

Skills:
MKB, Tillståndshantering, Projektutveckling, Samråd, Miljörätt, Vindkraft

Apply Now

Ref: 5818
Call now .. 0131 510 9100
hello@cathcartassociates.com